Oferta


Oferujemy usługi w zakresie prowadzenia:

  • ksiąg handlowych
  • podatkowych książek przychodów i rozchodów
  • rozliczeń na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego
  • obsługi kadrowo-płacowej
  • rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności, w tym dla osób osiągających dochody za granicą
  • rozliczeń w zakresie zwrotu VAT za materały budowlane
  • wszelkich rozliczeń z US i ZUS dla firm
  • bezpłatnej pomocy w założeniu działalności gospodarcej oraz zarejestrowaniu spółki zarówno prawa cywilnego, jak i handlowego